(1'β)-10,11-Dimethoxyemetan-6',7'-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H36N2O4
IUPAC Name (1s)-1-[[(2s,3r,5r,11bs)-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1h-benzo[a]quinolizin-2-yl]methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol
Molecular Mass 452.586 g·mol−1
Heat of Formation -548.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.10 ± 1.08 D
Volume 561.35 Å 3
Surface Area 462.21 Å 2
HOMO Energy -8.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • b
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • x
 • y
InChIKey HGQNZTBYUKKJLH-CQOCVSQPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N