(11β)-11-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-17-Hydroxy-19-Norpregna-4,9-Diene-3,20-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H35NO3
IUPAC Name (8s,11r,13s,14s,17r)-17-acetyl-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 433.582 g·mol−1
Heat of Formation -107.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.94 ± 1.08 D
Volume 534.83 Å 3
Surface Area 419.07 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,11r,13s,14s,17r)-11-(4-dimethylaminophenyl)-17-ethanoyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,11r,13s,14s,17r)-17-acetyl-11-(4-dimethylaminophenyl)-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey HKDLNTKNLJPAIY-WKWWZUSTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N