(2α,4Beta,5α,12R)-12,13-Epoxytrichothec-9-En-4-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H24O4
IUPAC Name [(1r,2r,7r,9s,11s,12r)-1,2,5-trimethylspiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-11-yl] acetate
Molecular Mass 292.370 g·mol−1
Heat of Formation -641.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.04 ± 1.08 D
Volume 355.45 Å 3
Surface Area 281.95 Å 2
HOMO Energy -9.37 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 0
 • 4
 • 5
 • 6
 • _
 • c
 • e
 • h
 • i
 • m
 • n
InChIKey HNEGCRMUYSKRRR-LGNVQCELSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O