α-D-(+)-Mannose-1-Phosphate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H13O9P
IUPAC Name [(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl] dihydrogen phosphate
Molecular Mass 260.136 g·mol−1
Heat of Formation -2017.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.57 ± 1.08 D
Volume 256.96 Å 3
Surface Area 230.3 Å 2
HOMO Energy -10.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • .alpha.-d-(+)-mannose 1-phosphate
  • 1-o-phosphono-alpha-d-mannopyranose
  • [(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl] dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl] dihydrogen phosphate
  • [(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl] dihydrogen phosphate
  • alpha-d-mannopyranose 1-(dihydrogen phosphate)
  • d-mannose 1-phosphate
  • m1p
InChIKey HXXFSFRBOHSIMQ-RWOPYEJCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C O H