9-(β-L-Lyxofuranosyluronosyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H11N5O5
IUPAC Name 5-(6-aminopurin-9-ium-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-carboxylate
Molecular Mass 281.225 g·mol−1
Heat of Formation 923.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.61 ± 1.08 D
Volume 266.78 Å 3
Surface Area 250.59 Å 2
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5s)-5-(6-amino-9-purinyl)-3,4-dihydroxy-2-tetrahydrofurancarboxylate
  • (2r,3s,4r,5s)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolane-2-carboxylate
  • (2r,3s,4r,5s)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-carboxylate
InChIKey IBYWUFHJUDTSOC-VODXULPGSA-M
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N