9-(β-L-Lyxofuranosyluronosyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H10N5O5-
IUPAC Name (2r,3s,4r,5s)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-carboxylate
Molecular Mass 280.217 g·mol−1
Heat of Formation -376.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.00 ± 1.08 D
Volume 283.6 Å 3
Surface Area 254.66 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5s)-5-(6-amino-9-purinyl)-3,4-dihydroxy-2-tetrahydrofurancarboxylate
  • (2r,3s,4r,5s)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolane-2-carboxylate
  • (2r,3s,4r,5s)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-carboxylate
InChIKey IBYWUFHJUDTSOC-VODXULPGSA-M
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N