Λ1-Azanyl-[2-Oxo-2-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Tetrahydropyran-2-Yl]Ethyl]Azanide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C8H16N2O6
IUPAC Name λ1-azanyl-[2-oxo-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]ethyl]azanide
Molecular Mass 236.222 g·mol−1
Heat of Formation -839.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.09 ± 1.08 D
Volume 255.38 Å 3
Surface Area 235.39 Å 2
HOMO Energy -9.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.61 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey IEFWMEYJKSCQAY-CFDQZZEFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N