(3β,5β,7Alpha,12Alpha,14Xi)-3-Azido-7,12-Dihydroxy-N-[2-(2-Iodo-1H-Imidazol-5-Yl)Ethyl]Cholan-24-Amide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H47IN6O3
IUPAC Name (4r)-4-[(3s,5s,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14r,17r)-3-azido-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-n-[2-(2-iodo-1h-imidazol-3-ium-5-id-5-yl)ethyl]pentanamide
Molecular Mass 654.626 g·mol−1
Heat of Formation -294.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.04 ± 1.08 D
Volume 702.71 Å 3
Surface Area 550.25 Å 2
HOMO Energy -8.92 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey IFQAUICFVCGLJL-HINFNQOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O N