(1β,2Alpha,5Alpha,7β)-Cedr-8-Ene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H24
IUPAC Name (1r,2s,5r,7r)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.01,5]undec-8-ene
Molecular Mass 204.351 g·mol−1
Heat of Formation -125.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.26 ± 1.08 D
Volume 288.84 Å 3
Surface Area 240.3 Å 2
HOMO Energy -9.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • /
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • =
 • c
 • h
 • i
 • n
InChIKey IRAQOCYXUMOFCW-KYEXWDHISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C