(5α,6α,10α)-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-3,6,10-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO4
IUPAC Name (4s,4ar,7s,7ar,12bs,13s)-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9,13-triol
Molecular Mass 301.337 g·mol−1
Heat of Formation -509.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.21 ± 1.08 D
Volume 338.5 Å 3
Surface Area 275.79 Å 2
HOMO Energy -8.89 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 10 alpha-hydroxymorphine
  • 10-hydroxymorphine
  • morphinan-3,6,10-triol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5alpha,6alpha,10alpha)-
CAS Number(s)
  • 131563-73-0
InChIKey ISVKWTNAIRJURI-NGQSNTBFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N