(11β,16Alpha)-9-Fluoro-11,21-Dihydroxy-16-Methyl-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-17-Yl Propanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H33FO6
IUPAC Name [(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molecular Mass 448.524 g·mol−1
Heat of Formation -740.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.23 ± 1.08 D
Volume 524.28 Å 3
Surface Area 391.58 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
  • [(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
  • dexamethasone 17-propionate
  • dexamethasone propionate
  • pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11-beta,16-alpha)-
  • pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methyl-, 17-propionate
  • propanoic acid [(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • propionic acid [(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-17-glycoloyl-11-hydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
CAS Number(s)
  • 15423-89-9
InChIKey ITYMTTQVNYAJAA-OCUNRLNVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F