7.α.-Methyl-19-Nortestosterone Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O3
IUPAC Name [(7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-7,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 330.461 g·mol−1
Heat of Formation -683.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.18 ± 1.08 D
Volume 423.86 Å 3
Surface Area 340.82 Å 2
HOMO Energy -9.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-7,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
  • [(7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-7,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ethanoate
  • acetic acid [(7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-keto-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • acetic acid [(7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-7,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • d06214
  • trestolone acetate (usan)
InChIKey IVCRCPJOLWECJU-XQVQQVTHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O