2-α,3-Beta,12-Beta-Trihydroxypregna-4,7,16-Trien-20-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H28O4
IUPAC Name 1-[(2r,3r,9s,10r,12r,13s,14s)-2,3,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,6,9,11,12,14,15-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Molecular Mass 344.445 g·mol−1
Heat of Formation -677.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.52 ± 1.08 D
Volume 418.09 Å 3
Surface Area 328.19 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey IWQKGRNFKYKJHS-KQFCJCSDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O