(17β)-3,17-Bis{[Dimethyl(2-Methyl-2-Propanyl)Silyl]Oxy}Estra-1,3,5(10)-Triene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O2Si2
IUPAC Name tert-butyl-[[(8r,9s,13s,14s,17s)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-dimethyl-silane
Molecular Mass 500.904 g·mol−1
Heat of Formation 514.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.12 ± 1.08 D
Volume 681.81 Å 3
Surface Area 513.91 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • estradiol bis(tert-butyldimethylsilyl)ether
  • estradiol-btbdse
  • silane, (((17beta)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diyl)bis(oxy))bis((1,1-dimethylethyl)dimethyl-
  • tert-butyl-[[(8r,9s,13s,14s,17s)-3-(tert-butyl-dimethyl-silyl)oxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-dimethyl-silane
  • tert-butyl-[[(8r,9s,13s,14s,17s)-3-(tert-butyl-dimethylsilyl)oxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-dimethylsilane
CAS Number(s)
  • 57711-41-8
InChIKey JFLALYDXWVIVJI-KACYJRNJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H Si C O