(17β)-3,17-Bis{[Dimethyl(2-Methyl-2-Propanyl)Silyl]Oxy}Estra-1,3,5(10)-Triene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O2Si2
IUPAC Name 1,1-dimethylethyl-[[(8s,9r,13r,14r,17r)-3-[1,1-dimethylethyl(dimethyl)silyl]oxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]oxy]-dimethyl-silane
Molecular Mass 500.904 g·mol−1
Heat of Formation -1011.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.23 ± 1.08 D
Volume 692.85 Å 3
Surface Area 517.06 Å 2
HOMO Energy -8.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JFLALYDXWVIVJI-KEVFBTJQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H Si C O