α-D-Galactopyranosyl-(1->3)-4-O-Acetyl-α-D-Galactopyranuronosyl-(1->3)-6-Deoxy-α-L-Galactopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O17
IUPAC Name (2s,3r,4r,5r,6s)-3-acetoxy-5-hydroxy-4-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-2,3,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-4-yl]oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 544.458 g·mol−1
Heat of Formation -3189.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.62 ± 1.08 D
Volume 579.81 Å 3
Surface Area 448.18 Å 2
HOMO Energy -10.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5r,6s)-3-acetoxy-5-hydroxy-4-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-2,3,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-4-yl]oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
  • (2s,3r,4r,5r,6s)-3-acetoxy-5-hydroxy-4-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-2,3,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-4-yl]oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
  • (2s,3r,4r,5r,6s)-3-acetoxy-5-hydroxy-4-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-2,3,5-trihydroxy-6-methyl-4-tetrahydropyranyl]oxy]-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
  • (2s,3r,4r,5r,6s)-3-acetyloxy-5-hydroxy-4-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-2,3,5-trihydroxy-6-methyl-oxan-4-yl]oxy-oxane-2-carboxylic acid
  • polysaccharide s-156
CAS Number(s)
  • 154821-14-4
InChIKey JHSOLQFSSMFPAK-ATEWNJAPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O