(3α,5α,8Xi,9Xi,14Xi,17Beta)-3-Acetoxy-17-(Butyryloxy)-16-(1-Methyl-1-Piperidiniumyl)-2-(1-Piperidinyl)Androstane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H61N2O4+
IUPAC Name [(2r,3r,5r,8r,9s,10s,13s,14s,16r,17r)-3-acetoxy-10,13-dimethyl-16-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2-(1-piperidyl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
Molecular Mass 585.881 g·mol−1
Heat of Formation -918.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.85 ± 1.08 D
Volume 769.67 Å 3
Surface Area 547.85 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey JKRUIPFBZRSBER-PMOSBAAISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N