(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-2-{[3-O-(2,6-Diamino-2,6-Dideoxy-β-L-Idopyranosyl)-β-D-Ribofuranosyl]Oxy}-3-Hydroxycyclohexyl 2-Amino-2-Deoxy-4,6-O-[(1R)-3-Phenylpropylidene]-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H53N5O14
IUPAC Name 5-amino-2-(aminomethyl)-6-[5-[3,5-diamino-2-[[7-amino-8-hydroxy-2-(2-phenylethyl)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxy]-6-hydroxy-cyclohexoxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4-diol
Molecular Mass 731.788 g·mol−1
Heat of Formation -2514.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.26 ± 1.08 D
Volume 835.77 Å 3
Surface Area 639.78 Å 2
HOMO Energy -9.29 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JVOSAEIJIXVWJU-TZWNKDFKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N