(17β)-4-Fluoro-17-Hydroxyestr-4-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H25FO2
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-4-fluoro-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 292.388 g·mol−1
Heat of Formation -640.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.94 ± 1.08 D
Volume 360.13 Å 3
Surface Area 294.22 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-4-fluoro-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 4-f-ntt
  • 4-fluoro-19-nortestosterone
  • estr-4-en-3-one, 4-fluoro-17-hydroxy-, (17beta)-
CAS Number(s)
  • 1881-31-8
InChIKey KIUHHFFZDPMQQM-YGRHGMIBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F