α-Ketoglutaric Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H6O5
IUPAC Name 2-oxopentanedioic acid
Molecular Mass 146.098 g·mol−1
Heat of Formation -913.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.47 ± 1.08 D
Volume 160.52 Å 3
Surface Area 168.19 Å 2
HOMO Energy -10.84 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.55 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .alpha.-ketoglutaric acid
 • .alpha.-oxoglutaric acid
 • 2-ketoglutarate
 • 2-ketoglutaric acid
 • 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
 • 2-oxo-glutaric acid
 • 2-oxoglutaric acid
 • 2-oxopentanedionate
 • 2-oxopentanedionic acid
 • 2-oxyglutaric acid
 • 2og
 • 4-ketopent-2-ynedioic acid
 • 4-oxopent-2-ynedioic acid
 • akg
 • alpha-keto-glutaric acid
 • alpha-ketoglutaric acid alpha
 • alpha-oxoglutarate
 • alpha-oxoglutaric acid
 • alpha-oxopentanedioic acid
 • alphaketoglutaric acid
 • bis(l-arginin)-2-oxoglutarat
 • glutaric acid, 2-oxo-
 • glutaric acid, 2-oxo- (8ci)
 • glutaric acid, alpha keto
 • ketoglutarate
 • oxoglutaric acid
 • pentanedioic acid, 2-oxo-
 • pentanedioic acid, 2-oxo- (9ci)
CAS Number(s)
 • 27175-99-1
 • 86248-59-1
 • 328-50-7
 • 34410-46-3
 • 997-43-3
InChIKey KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O