(3α,5α)-Androst-16-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O
IUPAC Name (3r,5s,8r,9s,10s,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 274.441 g·mol−1
Heat of Formation -322.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.98 ± 1.08 D
Volume 365.11 Å 3
Surface Area 290.83 Å 2
HOMO Energy -9.56 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3r,5s,8r,9s,10s,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • 16,17-androstene-3-ol
 • 3.alpha.-hydroxyandrost-16-ene
 • 3alpha-hydroxyandrost-16-ene
 • 5.alpha.-androst-16-en-3.alpha.-ol
 • 5alpha-androst-16-en-3alpha-ol
 • androst-16-en-3-ol
 • androst-16-en-3-ol, (3.alpha.,5.alpha.)-
 • androst-16-en-3-ol, (3alpha,5alpha)- (9ci)
 • androst-16-en-3alpha-ol
 • ate
 • lmst02020008
CAS Number(s)
 • 1153-51-1
InChIKey KRVXMNNRSSQZJP-PHFHYRSDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O