(11β,16Alpha)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxy-16-Methyl-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-21-Yl 2,2-Dibutylhexanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H55FO6
IUPAC Name [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] 2,2-dibutylhexanoate
Molecular Mass 602.817 g·mol−1
Heat of Formation -1537.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.26 ± 1.08 D
Volume 776.66 Å 3
Surface Area 594.26 Å 2
HOMO Energy -9.70 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2,2-dibutylhexanoic acid [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] ester
  • 2,2-dibutylhexanoic acid [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-keto-ethyl] ester
  • [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] 2,2-dibutylhexanoate
  • [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dibutylhexanoate
  • dexamethasone 21-tributylacetate
  • dmtba
  • pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-((2,2-dibutyl-1-oxohexyl)oxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-
CAS Number(s)
  • 78901-95-8
InChIKey KTCHQTXKNXKRDO-OOQKOAPDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F