15α-Hydroxytestosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O3
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,15s,17s)-15,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 304.424 g·mol−1
Heat of Formation -672.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.43 ± 1.08 D
Volume 382.73 Å 3
Surface Area 305.32 Å 2
HOMO Energy -9.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14s,15s,17s)-15,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 15alpha,17beta-dihydroxyandrost-4-en-3-one
CAS Number(s)
  • 2226-70-2
InChIKey KYGUQDTWUBBBSD-MJVYMRHDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O