α,2,6-Trichlorotoluene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C7H5Cl3
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-(chloromethyl)benzene
Molecular Mass 195.474 g·mol−1
Heat of Formation -48.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.00 ± 1.08 D
Volume 195.01 Å 3
Surface Area 185.73 Å 2
HOMO Energy -10.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.01 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • .alpha.,2,6-trichlorotoluene
  • 2,6-dichlorobenzyl chloride
  • benzene, 1,3-dichloro-2-(chloromethyl)-
  • benzene, 1,3-dichloro-2-(chloromethyl)- (9ci)
  • toluene, .alpha.,2,6-trichloro-
  • toluene, alpha,2,6-trichloro- (8ci)
CAS Number(s)
  • 2014-83-7
InChIKey LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C Cl