(5β)-N,N-Dimethylcholan-24-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H47N
IUPAC Name (4r)-4-[(5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-n,n-dimethyl-pentan-1-amine
Molecular Mass 373.658 g·mol−1
Heat of Formation -333.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.48 ± 1.08 D
Volume 528.99 Å 3
Surface Area 409.83 Å 2
HOMO Energy -8.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4r)-4-[(5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-n,n-dimethyl-pentan-1-amine
  • (4r)-4-[(5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-n,n-dimethylpentan-1-amine
  • 25-azacoprostane
  • [(4r)-4-[(5s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentyl]-dimethyl-amine
  • asa-6
  • cholan-24-amine, n,n-dimethyl-, (5beta)-
CAS Number(s)
  • 37106-88-0
InChIKey LJQDDVJEZIEHNY-FHNVJLOUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N