2-({[1-(β-D-Glucopyranosyl)-1H-1,2,3-Triazol-4-Yl]Methyl}[(1-Phenyl-1H-1,2,3-Triazol-4-Yl)Methyl]Amino)-5-Sulfamoyl-1,3,4-Thiadiazole

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24N10O7S2
IUPAC Name 5-[(1-phenyltriazol-4-yl)methyl-[[1-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]triazol-4-yl]methyl]amino]-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
Molecular Mass 580.597 g·mol−1
Heat of Formation -387.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.65 ± 1.08 D
Volume 620.4 Å 3
Surface Area 456.73 Å 2
HOMO Energy -9.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.50 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LSGCOZZUFANMGB-UYTYNIKBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N