(3β,5Xi,6β,9Xi,18Xi)-3,6-Dihydroxyolean-12-En-27-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O4
IUPAC Name (4ar,6as,6ar,6br,8r,8ar,10s,12ar,14br)-8,10-dihydroxy-2,2,4a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-6a-carboxylic acid
Molecular Mass 472.700 g·mol−1
Heat of Formation 3567.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.79 ± 1.08 D
Volume 535.55 Å 3
Surface Area 470.04 Å 2
HOMO Energy -8.72 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey LUJTWDWEYNWTBP-PMASCOICSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O