17β-Trenbolone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H22O2
IUPAC Name (8s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 270.366 g·mol−1
Heat of Formation -295.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.39 ± 1.08 D
Volume 338.78 Å 3
Surface Area 286.23 Å 2
HOMO Energy -8.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.75 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 17-beta-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
  • 17-beta-trenbolone
  • 17beta-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
  • estra-4,9,11-trien-3-one, 17-beta-hydroxy-
  • estra-4,9,11-trien-3-one, 17-hydroxy-, (17-beta)- (9ci)
  • ru 2341
  • trenbolone
  • trienbolone
CAS Number(s)
  • 10161-33-8
InChIKey MEHHPFQKXOUFFV-OWSLCNJRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O