3β-Acetoxyandrost-5-En-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O3
IUPAC Name [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 330.461 g·mol−1
Heat of Formation -684.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.45 ± 1.08 D
Volume 418.85 Å 3
Surface Area 344.14 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3beta)-17-oxoandrost-5-en-3-yl acetate
 • 17-oxoandrost-5-en-3beta-yl acetate
 • 3-beta-acetoxy-5-androsten-17-one
 • 3-beta-acetoxydehydroepiandrosterone
 • 3-beta-hydroxyandrost-5-en-17-one acetate
 • 3beta-acetoxy-5-androstene-17-one
 • 3beta-hydroxy-5-androsten-17-one acetate
 • 3beta-hydroxy-5-androstene-17-one acetate
 • 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one 3-acetate
 • 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one acetate
 • 5-androsten-3beta-ol-7-one acetate
 • [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
 • [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ethanoate
 • acetic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
 • acetic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s)-17-keto-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
 • androst-5-en-17-one, 3-(acetyloxy)-, (3-beta)-
 • androst-5-en-17-one, 3-beta-hydroxy-, acetate
 • androstenolone acetate
 • bb_nc-0227
 • bpbio1_000962
 • dehydroepiandrost-5-en-17-one 3-acetate
 • dehydroepiandrosterone 3-acetate
 • dehydroepiandrosterone acetate
 • dehydroisoandrosterone 3-acetate
 • dehydroisoandrosterone acetate
 • delta5-dehydroepiandrosterone 3-acetate
 • prasterone acetate
 • skf 2847
 • trans-dehydroandrosterone acetate
CAS Number(s)
 • 853-23-6
InChIKey NCMZQTLCXHGLOK-ZKHIMWLXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O