1,4-Diphenylbutene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H16
IUPAC Name [(e)-4-phenylbut-1-enyl]benzene
Molecular Mass 208.298 g·mol−1
Heat of Formation 201.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.23 ± 1.08 D
Volume 284.28 Å 3
Surface Area 271.12 Å 2
HOMO Energy -9.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1,4-diphenyl-2-butene
  • 1pb
  • 4-phenylbut-3-enylbenzene
  • [(1e)-4-phenylbut-1-enyl]benzene
  • [(e)-4-phenylbut-3-enyl]benzene
InChIKey NJJOGKAVAWZLAU-NTUHNPAUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C