(5β)-3β-((2,6-Dideoxy-β-D-Ribo-Hexopyranosyl)Oxy)-14-Hydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H44O7
IUPAC Name 3-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 504.655 g·mol−1
Heat of Formation -1447.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.09 ± 1.08 D
Volume 612.34 Å 3
Surface Area 464.78 Å 2
HOMO Energy -9.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
  • 4-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[[(2r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-methyl-2-tetrahydropyranyl]oxy]-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-5h-furan-2-one
InChIKey NQOMDNMTNVQXRR-WQLPVBBFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O