6α-Methyl-11-Oxoprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H30O3
IUPAC Name (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molecular Mass 342.472 g·mol−1
Heat of Formation -629.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.00 ± 1.08 D
Volume 435.44 Å 3
Surface Area 338.3 Å 2
HOMO Energy -9.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
 • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-quinone
 • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-ethanoyl-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
 • 6.alpha.-methyl-11-oxoprogesterone
 • fda 0070
 • pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6-methyl-, (6.alpha.)-
 • pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6.alpha.-methyl-
 • progesterone, 6.alpha.-methyl-11-oxo-
 • ski 22936
 • ski22936
 • u 7654
CAS Number(s)
 • 3642-85-1
InChIKey NUSUWEUUEXDJDY-CMYFSFSVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O