(5β,8Alpha,9β,10Alpha,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O2
IUPAC Name (5r,8s,9r,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 290.440 g·mol−1
Heat of Formation -542.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.83 ± 1.08 D
Volume 377.42 Å 3
Surface Area 300.16 Å 2
HOMO Energy -9.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5r,8s,9r,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 17-hydroxyandrostan-3-one
InChIKey NVKAWKQGWWIWPM-KNRRPOFFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O