5.β.-Dihydrotestosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O2
IUPAC Name (5r,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 290.440 g·mol−1
Heat of Formation -577.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.65 ± 1.08 D
Volume 378.81 Å 3
Surface Area 297.13 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.98 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (5-beta,17-beta)-17-hydroxyandrostan-3-one
 • (5beta,17beta)-17-hydroxyandrostan-3-one
 • (5r,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
 • 17-beta-hydroxy-5-beta-androstan-3-one
 • 17beta-hydroxy-5beta-androstan-3-one
 • 17beta-hydroxyetiocholan-3-one
 • 5-beta-androstan-3-one, 17-beta-hydroxy-
 • 5-beta-dht
 • 5beta,17beta-hydroxyandrostan-3-one
 • 5beta-androstan-17beta-ol-3-one
 • 5beta-androstan-3-one, 17beta-hydroxy- (8ci)
 • 5beta-dihydrotestosterone
 • androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5-beta,17-beta)- (9ci)
 • androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5beta,17beta)- (9ci)
 • etiocholan-17-beta-ol-3-one
 • etiocholan-17-beta-ol-3-one (5betadht)
 • etiocholan-17beta-ol-3-one
 • etiocholane-17-beta-ol-3-one
 • lmst02020069
CAS Number(s)
 • 571-22-2
InChIKey NVKAWKQGWWIWPM-MISPCMORSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O