(6β,8Xi,9β,11β,14Xi)-9-Fluoro-6,11-Dihydroxy-17-(Methylsulfonyl)Androsta-1,4-Dien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H27FO5S
IUPAC Name (6r,8s,9r,10s,11s,13s,14s,17s)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-methylsulfonyl-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 398.489 g·mol−1
Heat of Formation -1057.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.36 ± 1.08 D
Volume 446.41 Å 3
Surface Area 343.18 Å 2
HOMO Energy -9.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OCGVGQWOJKERDH-SIZAIIQISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O F