β-Carotene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H56
IUPAC Name 5-methyl-6-[2-(2-prop-1-ynylcyclopropen-1-yl)ethynyl]bicyclo[5.1.0]octa-1(7),3,5-triene; 3,4,6-trimethylene-5-[(2-prop-1-ynylcyclopropylidene)methylene]cyclohexene
Molecular Mass 536.873 g·mol−1
Heat of Formation 137.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.39 ± 1.08 D
Volume 779.99 Å 3
Surface Area 663.52 Å 2
HOMO Energy -7.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.91 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (all-e)-1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5, 7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6, 6-trimethylcyclohexene]
 • (all-e)-1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis(2,6,6-trimethylcyclohexene)
 • .beta. carotene
 • .beta., .beta.-carotene
 • .beta.,.beta.-carotene, neo b
 • 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis(2,6,6-trimethylcyclohexene), (all e)-
 • 1,1'-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene-1,18-diyl]bis(2,6,6-trimethylcyclohexene)
 • 1,3,3-trimethyl-2-[(1e,3e,5e,7e,9e,11e,13e,15e,17e)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexene
 • 1,3,3-trimethyl-2-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexene
 • all trans beta-carotene
 • all-trans-beta-carotene
 • bcr
 • beta,beta-carotene
 • beta-carotene, all-trans-
 • beta-karotin
 • beta;-carotene
 • betacaroteno [spanish]
 • betacarotenum [latin]
 • c.i. 75130
 • c.i. food orange 5
 • ci 40800
 • ci 75130
 • cpd1f-129
 • cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis(2,6,6-trimethyl-, (all-e)-
 • diet,beta-carotene supplementation
 • food orange 5
 • kpmk
 • lmpr01070001
 • ls-1621
 • natural yellow 26
 • provatene
 • provitamin a
 • sdccgmls-0066579.p001
 • serlabo
 • solatene (caps)
 • trans-b-carotene
CAS Number(s)
 • 7235-40-7
 • 116-32-5
 • 31797-85-0
InChIKey OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C