5α-Androstane-3Beta,6α,17Beta-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H32O3
IUPAC Name (3s,5s,6s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
Molecular Mass 308.456 g·mol−1
Heat of Formation -794.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.79 ± 1.08 D
Volume 394.47 Å 3
Surface Area 312.02 Å 2
HOMO Energy -10.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.70 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,6s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
  • 3beta,6alpha,17beta-trihydroxy-5alpha-androstane
  • 6alpha-triol
  • androstane-3,6,17-triol
  • androstane-3,6,17-triol, (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-
CAS Number(s)
  • 49644-04-4
InChIKey OFAZPSYXUKIJIK-JGRZZSDMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O