1-(β-D-Ribofuranosyl)-4-Amino-2-Pyridone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N2O5
IUPAC Name 4-amino-1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3h-pyridin-1-ium-3-id-2-one
Molecular Mass 242.229 g·mol−1
Heat of Formation -848.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.20 ± 1.08 D
Volume 264.61 Å 3
Surface Area 239.4 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2(1h)-pyridinone, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl- (9ci)
  • 2(1h)-pyridone, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl- (8ci)
  • 4-amino-1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-2-pyridinone
  • 4-amino-1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyridin-2-one
  • 4-amino-1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridin-2-one
  • 4-amino-1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-2-pyridone
  • ctd
InChIKey OGADSZTVCUXSOK-PEBGCTIMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N