17β-Hydroxy-5Alpha-Androst-1-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O2
IUPAC Name (5s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 288.424 g·mol−1
Heat of Formation -468.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.64 ± 1.08 D
Volume 371.89 Å 3
Surface Area 296.66 Å 2
HOMO Energy -9.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 5.alpha.-androst-1-en-3-one, 17.beta.-hydroxy-
  • androst-1-en-3-one, 17-hydroxy-, (5.alpha.,17.beta.)-
CAS Number(s)
  • 65-06-5
InChIKey OKJCFMUGMSVJBG-ABEVXSGRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O