γ-Tocotrienol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H42O2
IUPAC Name (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(3e,7e)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol
Molecular Mass 410.632 g·mol−1
Heat of Formation -536.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.41 ± 1.08 D
Volume 576.87 Å 3
Surface Area 410.04 Å 2
HOMO Energy -8.13 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.35 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(3e,7e)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trien-1-yl]-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol
 • (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(3e,7e)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]-6-chromanol
 • (2r)-2,7,8-trimethyl-2-[(3e,7e)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol
 • (r)-gamma-tocotrienol
 • (r-(e,e))-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2h-1-benzopyran-6-ol
 • 2h-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-, [r-(e,e)]-
 • 2h-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-[(3e,7e)-4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl]-, (2r)-
 • 2h-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-[(3e,7e)-4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl]-, (2r)- (9ci)
 • 6-chromanol, 2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)- (7ci,8ci)
 • 7,8-dimethyltocotrienol
 • d-gamma-tocotrienol
 • plastochromanol 3
CAS Number(s)
 • 14101-61-2
InChIKey OTXNTMVVOOBZCV-WAZJVIJMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O