β-Naphthoflavone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H12O2
IUPAC Name 3-phenylbenzo[f]chromen-1-one
Molecular Mass 272.297 g·mol−1
Heat of Formation 34.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.16 ± 1.08 D
Volume 312.75 Å 3
Surface Area 287.77 Å 2
HOMO Energy -9.05 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .beta.-naphthoflavone
 • 1h-naphtho(2,1-b)pyran-1-one, 3-phenyl-
 • 1h-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-
 • 3-phenyl-1-benzo[f]chromenone
 • 3-phenyl-1h-benzo[f]chromen-1-one
 • 3-phenyl-1h-naphtho(2,1-b)pyran-1-one
 • 3-phenyl-1h-naphtho[2,1-b]pyran-1-one
 • 5,6-benzoflavone
 • beta-nf
 • oprea1_399775
 • oprea1_721265
CAS Number(s)
 • 6051-87-2
InChIKey OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O