(2α,3Beta,5Beta,14Xi,22R)-2,3,14,20,25-Pentahydroxy-6-Oxocholest-7-En-22-Yl α-D-Galactopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H54O12
IUPAC Name (2s,3s,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r,2r)-1,5-dihydroxy-1,5-dimethyl-2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexyl]-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molecular Mass 642.775 g·mol−1
Heat of Formation -2449.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.23 ± 1.08 D
Volume 759.29 Å 3
Surface Area 539.24 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OYLAWXRQIJWVHG-NVFSSHFGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O