(11β,16Alpha,17Alpha)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxy-16-Methyl-3-Oxoandrosta-1,4-Diene-17-Carboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H28FNO4
IUPAC Name (8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide
Molecular Mass 377.450 g·mol−1
Heat of Formation -944.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.03 ± 1.08 D
Volume 440.91 Å 3
Surface Area 337.55 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.55 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide
  • (8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxamide
  • 17-carboxamide dexamethasone
  • 17-dxb
  • androsta-1,4-diene-17-carboxamide, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-, (11beta,16alpha,17alpha)-
  • dexamethasone-17-carboxamide
  • dexamethasone-17beta-carboxamide
  • dx-17-carboxamide
CAS Number(s)
  • 82137-90-4
InChIKey PILCISDJZUQFIS-AFKBWYBQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F