.α.-Naphthylthiourea

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H10N2S
IUPAC Name 1-naphthylthiourea
Molecular Mass 202.275 g·mol−1
Heat of Formation 233.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.09 ± 1.08 D
Volume 238.58 Å 3
Surface Area 228.46 Å 2
HOMO Energy -8.47 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.12 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .alpha.-naphthothiourea
 • .alpha.-naphthyl thiourea
 • .alpha.-naphthylthiocarbamide
 • 1-(1-naphthyl)-2-thiourea
 • 1-(1-naphthyl)thiourea
 • 1-naftil-tiourea
 • 1-naftylthioureum
 • 1-naphthalen-1-ylthiourea
 • 1-naphthalenylthiourea
 • 1-naphthyl thiourea
 • 1-naphthyl(2-thiourea)
 • 1-naphthyl-thioharnstoff
 • 1-naphthyl-thiouree
 • alpha-naphthothiourea
 • alpha-naphthyl thiourea
 • alpha-naphthylthiocarbamide
 • alpha-naphthylthiourea
 • alphanaphthyl thiourea
 • alrato
 • amino(naphthylamino)methane-1-thione
 • antu
 • antu [iso:bsi:iso]
 • anturat
 • bantu
 • caswell no. 028
 • chemical 109
 • dirax
 • epa pesticide chemical code 116701
 • kill kantz
 • kripid
 • krysid
 • krysid pi
 • n-(1-naphthyl)-2-thiourea
 • n-(1-naphthyl)thiourea
 • n-1-naphthylthiourea
 • naphthalen-1-ylthiourea
 • naphthylthiourea [un1651] [poison]
 • naphtox
 • rat-tu
 • rattrack
 • smeesana
 • thiourea, 1-naphthalenyl-
 • u 5227
 • u-5227
 • u5227
 • urea, 1-(1-naphthyl)-2-thio-
 • usaf ek-p-5976
CAS Number(s)
 • 86-88-4
InChIKey PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C N