(17β)-6-Methylene-3-Oxoandrost-4-En-17-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H30O3
IUPAC Name [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-6-methylene-3-oxo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 342.472 g·mol−1
Heat of Formation -602.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.31 ± 1.08 D
Volume 437.86 Å 3
Surface Area 347.86 Å 2
HOMO Energy -9.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 6-methylenetestosterone acetate
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-6-methylene-3-oxo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-6-methylidene-3-oxo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-6-methylidene-3-oxo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ethanoate
  • acetic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-6-methylene-3-oxo-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • acetic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-6-methylene-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • androst-4-en-3-one, 17-(acetyloxy)-6-methylene-, (17beta)-
CAS Number(s)
  • 1100-17-0
InChIKey PNUPHAWFSSBOAI-RLZRBERESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O