5α,6α-Epoxycholestan-3Beta-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H46O2
IUPAC Name 5alpha,6alpha-epoxycholestan-3beta-ol
Molecular Mass 402.653 g·mol−1
Heat of Formation -617.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.24 ± 1.08 D
Volume 551.63 Å 3
Surface Area 426.47 Å 2
HOMO Energy -10.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 5,6alpha epoxy-cholesterol
 • 5,6alpha-epoxy-5alpha-cholestan-3beta-ol
 • 5.alpha.,6.alpha.-epoxycholestan-3.beta.-ol
 • 5.alpha.,6.alpha.-epoxycholestanol
 • 5.alpha.-cholestan-3.beta.-ol, 5,6.alpha.-epoxy-
 • cholestan-3-ol, 5,6-epoxy-, (3.beta.,5.alpha.,6.alpha.)-
 • cholestan-3.beta.-ol, 5.alpha.,6.alpha.-epoxy-
 • cholestan-5.alpha.,6.alpha.-epoxy-3.beta.-ol
 • cholesterol .alpha.-epoxide
 • cholesterol .alpha.-oxide
 • cholesterol 5.alpha.,6.alpha.-epoxide
 • cholesterol-5alpha,6alpha-epoxide
 • epoxycholesterol
 • lmst01010011
CAS Number(s)
 • 1250-95-9
InChIKey PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O