β-Ionone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H20O
IUPAC Name (e)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one
Molecular Mass 192.297 g·mol−1
Heat of Formation -234.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.40 ± 1.08 D
Volume 272.17 Å 3
Surface Area 244.1 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3e)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one
 • (e)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-one
 • (z)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
 • .beta.-cyclocitrylideneacetone
 • .beta.-ionene
 • .beta.-ionone
 • .beta.-ionone isomer # 1
 • .beta.-ionone isomer # 2
 • 3-buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-
 • 3-buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3e)-
 • 3-buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (e)
 • 3-buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (e)-
 • 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
 • 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-l-yl)-3-buten-2-one
 • 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
 • 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-one
 • 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one
 • bb_nc-0321
 • beta-cyclocitrylideneacetone
 • ionone, .beta.-
 • ionone, beta
 • ls-871
 • trans-.beta.-ionone
CAS Number(s)
 • 35031-06-2
 • 14901-07-6
 • 79-77-6
InChIKey PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O