(9α,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-5,9-Epoxyprosta-4,13-Dien-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O5
IUPAC Name (4z)-4-[(4ar,5r,6r,7as)-6-hydroxy-5-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-4,4a,5,6,7,7a-hexahydro-3h-cyclopenta[b]pyran-2-ylidene]butanoic acid
Molecular Mass 352.465 g·mol−1
Heat of Formation -1065.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.55 ± 1.08 D
Volume 461.2 Å 3
Surface Area 383.18 Å 2
HOMO Energy -8.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.69 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4z)-4-[(4ar,5r,6r,7as)-6-hydroxy-5-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-4,4a,5,6,7,7a-hexahydro-3h-cyclopenta[e]pyran-2-ylidene]butanoic acid
  • (4z)-4-[(4ar,5r,6r,7as)-6-hydroxy-5-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]-4,4a,5,6,7,7a-hexahydro-3h-cyclopenta[e]pyran-2-ylidene]butyric acid
InChIKey PUQDBCHQWPJZPM-SSZOLWNYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O