(3β,21β)-Gammacerane-3,21-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O2
IUPAC Name (3r,4r,4ar,6ar,6ar,6br,8ar,10s,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,9,9,12a,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14,14a-hexadecahydropicene-3,10-diolate
Molecular Mass 444.733 g·mol−1
Heat of Formation 180.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.60 ± 1.08 D
Volume 576.52 Å 3
Surface Area 411.7 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey QIRODTHVSNBDCB-LXSIHWQZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O