3α-Amino-2Beta-Hydroxy-5α-Androstan-17-On

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H31NO2
IUPAC Name (2s,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s)-3-amino-2-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 305.455 g·mol−1
Heat of Formation -547.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.85 ± 1.08 D
Volume 394.62 Å 3
Surface Area 309.95 Å 2
HOMO Energy -9.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2beta,3alpha,5alpha)-3-amino-2-hydroxyandrostan-17-one, hydrochloride
  • (2s,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s)-3-amino-2-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
  • 3alpha-amino-2beta-hydroxy-5alpha-androstan-17-one
  • amafolone
  • amafolone [ban:inn]
InChIKey QPRBHGIRKWZUFJ-PPMYXAGCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N