Β-Lapachone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H14O3
IUPAC Name 2,2-dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione
Molecular Mass 242.270 g·mol−1
Heat of Formation -353.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.27 ± 1.08 D
Volume 285.84 Å 3
Surface Area 255.7 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.64 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .beta.-lapachone
 • 2,2-dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-quinone
 • 2h-naphtho(1,2-b)pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-
 • 2h-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-
 • 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2h-naphtho(1,2-b)pyran-5,6-dione
 • 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2h-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione
 • bcbcmap01_000055
 • beta-lapachone
 • bio2_000026
 • bio2_000506
 • hsci1_000182
 • lapachone, beta
 • qtl1_000048
CAS Number(s)
 • 4707-32-8
InChIKey QZPQTZZNNJUOLS-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O